Política de protecció de dades

A l’efecte del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara “LOPD”), i altra legislació aplicable, Connexiosocial informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest despatx sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part de Connexiosocial per qualsevol mètode com correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o cumplimentació de formularis. S’entén que qualsevol client i/o tercer que lliuri les seves dades personals a Connexiosocial ho fa voluntàriament i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Connexiosocial es compromet a complir l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

En el cas que Connexiosocial establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de Protecció de Dades.

Connexiosocial es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en el lloc web www.connexiosocial.com accessible per qualsevol persona.

Comparteix:

No hi ha comentaris encara

Deixa un comentari

*