Les dinàmiques de grups en les entrevistes de treball

16 oct

 

Les dinàmiques de grups o entrevistes grupals són proves que intenten avaluar el comportament d’una persona en un grup i situació determinada.

Són part del procés de selecció i no una substitució de les entrevistes. Hi ha persones que pensen que l’entrevista grupal és un procés que permet descartar de forma més ràpida als candidats/es, quan en realitat el que es pretén és:

– Comprovar com es desenvolupa una persona que es presenta a una oferta de feina en unes determinades situacions.

– Veure com reacciona davant de problemes que poden ser part de la vida professional quotidiana de l’empresa.

Per tant és un procés en el que s’aprofundeix en la informació aportada en el cv i on es pretén conèixer les qualitats tant professionals com personals per saber si estan en consonància amb la cultura empresarial.

El procediment habitual d’una dinàmica de grups consisteix en reunir a un numero de candidats entre 4 i 12 i se’ls dóna instruccions per debatre sobre un tema en el que s’han de prendre decisions. S’acostumen a presentar supòsits pràctics, ficticis o reals. A través d’aquests exercicis es posa de manifest la capacitat per interactuar, la habilitat per exposar idees i raonar-les, la facilitat per generar empatia i la intel·ligència emocional.

El que més es valora de forma positiva en les dinàmiques de grup:

 • Trencar el gel i iniciar una conversa.
 • Buscar el consens.
 • Recapitular i obtenir conclusions.
 • Raonar
 • Convidar a participar a aquelles persones que no han intervingut.
 • Utilitzar l‘humor per relaxar les situacions conflictives
 • Utilitzar expressions en plural, participatives que evitin la competitivitat.

El que es valora de forma negativa en una dinàmica de grup:

 • Monopolitzar la discussió.
 • Guardar silenci i no fer aportacions.
 • Pretendre convèncer ala resta sense escoltar els suggeriments.
 • Tallar la conversa a la resta.
 • Generar polèmica.
 • Criticar l’aportació de la resta de companys/es.
 • Plantejar problemes nous quan no es tenen solucions

Exemple dinàmica de grups

Comparteix:

No hi ha comentaris encara

Deixa un comentari

*