La identitat cultural en temps de globalització

31 gen

Actualment degut al procés de globalització ja no podem parlar d’identitats estàtiques, no té sentit ja que les fronteres estan molt difoses. Tal i com assenyala Fitzgerald “ la idea de la identitat com quelcom unitari, estable, fix per sobre del temps és en tota probabilitat una il·lusió, ni que pugui ser funcional ”.

La recerca de la identitat s’entén com la construcció d’una representació en si, que sigui coherent i harmònica amb les diferents imatges d’un/a mateix/a. Des d’aquesta perspectiva, la identitat dels pobles remet a la seva cultura com un sistema de creences, actituds i comportaments que són comunicats i transferits a cada membre del grup pel fet de pertànyer a ell. Segons Grosser aquesta “memòria col·lectiva” està però subjecta a variacions temporals i es fonamenta en mites que alimenten sentiments compartits per a la col·lectivitat nacional.

Segons Maalouf la identitat no ve donada sinó que es construeix i es transforma al llarg de l’existència. S’ha de concebre com quelcom fet de múltiples pertinences, lligades a la pròpia història personal. Les persones ens podem identificar amb la nació a la qual pertanyem, amb la religió, la cultura, la llengua, la feina,  o qualsevol altre element que pot singularitzar la nostra identitat. Per tant parlem d’una estructura multidimensional. La identitat personal és bàsicament producte de les cultures que ens socialitzen, mentre que la identitat cultural es fonamentada en el sentit de pertinença a una comunitat.

Per aquest motiu els equips de recursos humans, els equips directius a les escoles i la societat en general ha de facilitar que els seus treballadors/es, estudiants, veïns. Al cap i la fi ciutadans creïn vincles d’afectivitat cap a l’empresa on es treballa, el barri on es viu, l’escola on s’estudia. A l’era de la mundialització, agreujada per la situació de crisis per una qüestió de cohesió social s’imposa amb urgència una nova concepció de la identitat.

Comparteix:

No hi ha comentaris encara

Deixa un comentari

*