La gestió del temps

31 oct

El temps és un bé escàs sobretot a la societat occidental. Contínuament estem pendents del rellotge, de les agendes i sovint tenim la percepció que existeix un desajust entre les moltes coses que cal fer o que pensem que s’han de fer, en el terreny professional i personal, i el poc temps disponible per fer-les.

El temps és un recurs que, com qualsevol altre, ha de ser correctament administrat si se’n vol obtenir el màxim benefici. Hi ha una sèrie de conceptes, eines, tècniques i metodologies que si es posen en pràctica de forma conscient i continuada poden ajudar a gestionar millor el temps.
Com en tants d’altres aspectes de la vida, també en la gestió del temps trobem variables de personalitat que determinen que sigui més fàcil o més difícil posar en pràctica tot el que millori la gestió d’aquest recurs.
Facilitem un material amb un conjunt d’eines molt interessants i també un exercici per saber com administrem el nostre temps amb l’objectiu d’eliminar tot allò que no sigui útil.

PDF Exercici administració del temps Exercici per a la gestió del temps

Comparteix:

No hi ha comentaris encara

Deixa un comentari

*