Educació i família

28 nov

La Fundació Jaume Bofill ha engegat una campanya “Les 3 coses que he après” que pretén ser una reflexió al voltant dels reptes futurs de l’educació a Catalunya a partir de les mirades de diferents professionals i experts de l’educació i sectors adjacents. http://les3coses.debats.cat/ca).

Cada mes es proposa un tema de debat  al voltant del finançament, sobre el professionals futurs de l’educació,l’aprenentatge al llarg de la vida etc. Es pot consultar a http://les3coses.debats.cat/ca/temes).

Aquest mes de novembre el tema de debat és sobre família i educació on la Fundació planteja quines possibles fórmules de col·laboració entre l’escola i les famílies poden incidir en la millora dels resultats educatius i quines estratègies poden contribuir a augmentar el nivell de participació i el grau d’implicació de les famílies en l’activitat dels centres educatius. Reflexionant sobre aquesta temàtica plantejo tres aportacions:

Dissenyar una política pública de proximitat des de les realitats dels barris afavoreix les estratègies que poden contribuir a augmentar el nivell de participació i el grau d’implicació de les famílies en l’activitat dels centres educatius.

  • Engegar projectes compartits de millora de l’èxit escolar entre els diferents agents educatius (famílies, administracions, Ceips, IES, Ajuntaments, Diputacions, Centres cívics, Associacions veïnals..) Continuar donant suport als Plans Educatius d’Entorn contribuint a la seva eficàcia, eficiència i transparència creant comissions de seguiment i avaluació.
  • Apostar per una política pública educativa de proximitat dissenyada des dels centres cívics i associacions veïnals del barri per conèixer de més  a prop les necessitats especifiques de les famílies i les seves situacions socials. D’aquesta manera ens permetria accedir de més  a prop a les situacions de pobresa i exclusió social.

 Conciliar vida laboral/familiar i afavorir la participació activa a l’Ampa.

  • Pactar un compromís social des de les institucions, poders polítics i econòmics per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar (reduint hores del dinar i limitant horaris comercials).Facilitar els usos dels temps per poder dedicar temps a l’educació i criança.
  • Fomentar la participació activa i democràtica de les famílies a les Ampes al llarg de totes les etapes educatives reforçant especialment la seva implicació a Secundària respectant drets i deures del sistema educatiu i formes de funcionament dels centres. És important repartir les tasques a les famílies per tal que se sentin partícips i facilitar formació específica a aquestes.

Acompanyar a les famílies al llarg de tot el projecte vital

  • Implementar eines d’acompanyament per part dels centres educatius i l’administració local a les famílies en els projectes vitals al llarg de tota la vida educativa.

 

 

 

 

Comparteix:

No hi ha comentaris encara

Deixa un comentari

*