La gestió del temps

31 oct

El temps és un bé escàs sobretot a la societat occidental. Contínuament estem pendents del rellotge, de les agendes i sovint tenim la percepció que existeix un desajust entre les moltes coses que cal fer o que pensem que s’han de fer, en el terreny professional i personal, i el poc temps disponible per fer-les. […]

Les dinàmiques de grups en les entrevistes de treball

16 oct

  Les dinàmiques de grups o entrevistes grupals són proves que intenten avaluar el comportament d’una persona en un grup i situació determinada. Són part del procés de selecció i no una substitució de les entrevistes. Hi ha persones que pensen que l’entrevista grupal és un procés que permet descartar de forma més ràpida als […]

Com afrontar el dia després de quedar-se sense feina

11 jun

&w=490&h=200&zc=1&q=90" alt="Com afrontar el dia després de quedar-se sense feina" class="woo-image thumbnail" width="490" height="200" />

Com afrontar el dia després de quedar-se sense feina Afrontar la situació de quedar-se sense feina és sens dubte una de les situacions més estressants que pot viure una persona. Malauradament, una realitat cada cop més present al nostre país. Tothom tenim coneguts, familiars que han perdut la feina fa temps, que estan en situació […]