Arxiu | octubre, 2014

La gestió del temps

31 oct

El temps és un bé escàs sobretot a la societat occidental. Contínuament estem pendents del rellotge, de les agendes i sovint tenim la percepció que existeix un desajust entre les moltes coses que cal fer o que pensem que s’han de fer, en el terreny professional i personal, i el poc temps disponible per fer-les. […]

Les dinàmiques de grups en les entrevistes de treball

16 oct

  Les dinàmiques de grups o entrevistes grupals són proves que intenten avaluar el comportament d’una persona en un grup i situació determinada. Són part del procés de selecció i no una substitució de les entrevistes. Hi ha persones que pensen que l’entrevista grupal és un procés que permet descartar de forma més ràpida als […]